Palmitic Acid

V našej databáze sa nachádza 458 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko