add-product

Kozmetika po záruke a čo robiť s obalmi kozmetických produktov?

nazov
meno
Alžbeta
Nákup kozmetiky dokáže byť poriadnym lákadlom. Túžime spoznávať produkty od nových značiek a testovať, či nebudú našej pokožke a pleti vyhovovať viac než tie, ktoré momentálne používame. Často sa preto stáva, že máme doma viac kozmetiky, než reálne potrebujeme. Avšak, tak ako iné produkty, aj tie kozmetické sú obmedzené dobou záruky. Viete preto, čo robiť s kúskami, ktorých záručnú dobu ste už prešvihli?
 
Nejedna z nás sa už nepochybne ocitla v situácii, keď niektorý zo svojich kozmetických produktov jednoducho nestihla spotrebovať. Najčastejšie takýto osud stihne prípravky, ktoré nepoužívame každý deň, prípadne tie, s ktorých účinkami nie sme úplne spokojné. V takýchto prípadoch sa často stáva, že si neuvedomíme dátum ich expirácie, a tak ho jednoducho “prešvihneme”. Okrem toho sa v súvislosti s kozmetikou často stretávame s tým, že informácie o dĺžke záručnej doby nevieme na jej obale ani len nájsť. To by však nemal byť dôvod, pre ktorý by sme mali kozmetiku vyhadzovať.
 

Ako zistiť záručnú dobu kozmetiky?

Povedzme si úprimne - kozmetické prípravky nepatria k produktom, pri ktorých si musíme striktne sledovať dobu záruky. Nepokazia sa len tak, zo dňa na deň. Väčšina kozmetických prípravkov však svoju záručnú dobu napriek tomu má. Problémom však môžu byť symboly a značky používané pri jej označení, ktoré nie všetci dôkladne poznáme.
 

Aké pravidlá platia na európskom trhu?

V Európe platí zákon, že všetky kozmetické prípravky, ktorých životnosť je dlhšia ako 30 mesiacov, musia byť označené symbolom označujúcim odporúčanú dobu spotreby po jeho otvorení. Takýto symbol zároveň upozorňuje na dobu, počas ktorej zostane prípravok po otvorení nezávadným.

Takouto dlhou dobou životnosti však nedisponujú všetky kozmetické prípravky, špeciálne nie tie, ktoré sú 100% prírodné. Preto v prípade produktov s dobou životnosti kratšou ako 30 mesiacov musí byť na ich obale uvedená informácia s označením “spotrebujte do” (best before) prípadne označenie “exp” ako doba expirácie. Pre lepšiu orientáciu býva často doplnená aj symbolom presýpacích hodín.

Okrem toho sú na trhu aj produkty, ktoré nie sú dobou záruky nijako označené. Príkladom sú parfumy a spreje, ktoré sa neznehodnotia ani rokmi používania. V takomto prípade je len a len na vás, dokedy sa produkt rozhodnete spotrebovať.

TIP: Treba si uvedomiť, že záručná doba uvedená na kozmetických prípravkoch striktne neuvádza, dokedy ju musíme spotrebovať. Je viac-menej orientačná a predpokladá sa pri správnom skladovaní, používaní a manipulovaní s produktom. Práve preto by sme mali ku každému kozmetickému prípravku pristupovať skôr individuálne. Niektoré z nich sú totiž voči vonkajším podmienkam odolnejšie, iné nie. A kým doba expirácie otvoreného parfumu sa tiahne až na 30 mesiacov, taká špirála na oči je presným opakom. Baktérie z vonkajšieho prostredia veľmi rýchlo spôsobia, že často vyschne oveľa skôr, ako uvádza dátum expirácie.

Čo robiť, aby nám produkty vydržali čo najdlhšie?

Keďže je záručná doba na produktoch viac-menej orientačná, môžeme sa svojím správnym prístupom ku kozmetickým prípravkom zaslúžiť o to, aby sme ich mohli v neznehodnotenom stave využívať čo najdlhšie. Aké sú teda osvedčené postupy starostlivosti o kozmetiku?​
 1. Pozorne si prečítajte pokyny na obale alebo v príbalovom letáku a všimnite si najmä všetky varovania týkajúce sa jeho používania.
 2. Ak produkty nepoužívate, pevne ich zatvorte.
 3. Výrobky používajte len po dobu životnosti vyznačenej na obale.
 4. Neskladujte výrobky na priamom slnečnom svetle alebo v blízkosti zdrojov tepla, namiesto toho ich skladujte v chladnejšom prostredí. To platí aj pre parfumy.
 5. Produkty nikdy nerieďte (napr. primiešaním krému či vody do maskary).
 6. Produkty aplikujte čistými rukami alebo aplikátorom.
 7. Aplikátory dôkladne umyte mydlom alebo jemným šampónom a potom ich pred použitím nechajte úplne vysušiť.
 8. Vyhýbajte sa zdieľaniu kozmetických produktov s inou osobou.
 9. Pri testovaní produktu v drogérii použite nový, nepoužitý aplikátor.
 10. Ak máte o produkte pochybnosti, vyhoďte ho.

Správna recyklácia obalov kozmetiky

Otázkou je, čo urobiť s kozmetickými prípravkami v prípade, že sa znehodnotia, prípadne ich záručnú dobu naozaj “prešvihneme” a a stanú sa nepoužiteľnými. Vyhodiť ich do koša “len tak” je totiž nielen nesprávne a nevhodné, ale aj neetické. Aj v tomto prípade je najvhodnejším riešením recyklácia, vďaka ktorej bude možné z pozáručnej kozmetiky opäť využiť aspoň niektoré z jej častí. Ako na to?

1. Preverte, či značka nespotrebovanej kozmetiky nemá zberné miesta

Mnohé kozmetické značky už dnes dbajú na dopad na životné prostredie, preto svojim zákazníkom umožňujú zrecyklovať nespotrebované časti kozmetiky tým, že ich odovzdajú späť výrobcovi. Prvým krokom by preto mala byť návšteva web stránky vašej kozmetickej značky, kde sa v prípade, že firma takúto službu poskytuje, určite dozviete všetky dôležité informácie.

TIP: Vrátením nespotrebovaných kozmetických produktov či ich obalov výrobcovi môžete okrem dobrého pocitu získať aj zaujímavé výhody a zľavy. Napríklad, za každých 10 výrobkov Kiehl’s ktoré prinesiete späť, získate vzorku zadarmo. Zaujímavý program Back to MAC rozbehla aj značka MAC. V rámci programu akceptuje odber produktov s tým, že ak prinesiete šesť prázdnych balení, získajte jeden rúž zadarmo. Colgate a Tom’s of Maine majú zas recyklačné programy špecializujúce sa na recykláciu obalov zo zubných pást, ktoré sú špecifikované ako ťažko recyklovateľný odpad. S recyklačným programom prišla aj spoločnosť Garnier, ktorá vám umožňuje vrátiť takmer akýkoľvek obal z kozmetiky, ktorú používate.
 

2. Odstráňte obsah

Recyklovaním, žiaľ, nevieme využiť všetky časti pozáručnej kozmetiky, a nespotrebovaný obsah je jednou z nich. Prvým krokom je teda čo najdôkladnejšie odstrániť obsah tuby, ampulky či flakónu tak, aby po ňom nezostalo ani stopy. Postup je pritom rozdielny v závislosti od toho, či sa snažíte zrecyklovať tuhú alebo tekutú kozmetiku.
 • Tuhá kozmetika
V prípade, že vám doma zostali časti nespotrebovanej tuhej kozmetiky, môžete ich vyhodiť do komunálneho odpadu. Nikdy doň však nevyhadzujte celé produkty. Z očných tieňov, púdra či iného druhu tuhej kozmetiky patrí do komunálneho odpadu len samotná náplň, ďalšie časti produktu treba po ich umytí klasicky vytriediť do jednotlivých druhov separovaného odpadu. Rovnaký postup treba dodržať aj pri likvidácii krémov či telových mliek. Ich zvyšnú náplň vytlačte, napríklad, do hygienickej vreckovky a vyhoďte do koša so zmiešaným odpadom. Zvyšné časti potom klasicky vyseparujte.
 • Tekutá kozmetika
Rovnaký princíp, ako pri separácii tuhej kozmetiky, treba dodržiavať aj pri jej tekutej forme. Rôzne druhy nespotrebovanej tekutej kozmetiky zlejte do jednej, dobre uzavretej nádoby a umyté obaly roztrieďte do separovaného odpadu. Keď “zbernú nádobu” naplníte, môžete ju, aj spolu s obsahom, vyhodiť do komunálneho odpadu.

TIP: Na obaloch od zvyšnej kozmetiky vždy dôkladne skontrolujte logá, ktorými sú označené. Je to najrýchlejšia cesta ako zistiť, ktoré obaly sú recyklovateľné, a ktoré nie. Napríklad, plastové fľaše bývajú označené číslom od 1 po 7. Tieto čísla označujú, z akého typu plastu je obal vyrobený. Najrecyklovateľnejšie plasty majú číslo 1 alebo 2, číslo 3 označuje PVC, ktoré je na recykláciu obzvlášť problematickým materiálom, preto patrí do koša so zmiešaným odpadom. Pokiaľ ide o plasty označené číslami 4 až 7, tie treba väčšinou odniesť do miestneho zberného miesta určeného pre recykláciu.
 

3. Oboznámte sa s politikou separovania v mieste, kde žijete

Iný kraj, iný mrav. To patrí nielen o správaní, ale aj o separovaní odpadu. V záujme správneho recyklovania tohto typu odpadkov by ste sa preto mali najskôr informovať o možnostiach separovania potenciálne toxických materiálov v mieste, kde žijete. Obaly z kozmetických prípravkoch totiž naozaj nepatria do koša so zmiešaným odpadom. Potenciálne zvyšky kozmetiky totiž naozaj môžu obsahovať toxické druhy látok. Koniec koncov, rúže či laky na nechty sú oficiálne považované za nebezpečný odpad aj napriek tomu, že ich denne používame.
 

4. Nebezpečný odpad

Kozmetikou, ktorá nepatrí do triedeného odpadu, sú nespotrebované laky na nechty, spreje, odlakovače, laky na vlasy či parfumy, ktoré sú považované za nebezpečný odpad. Skončiť by preto mali priamo na zbernom dvore pri nebezpečnom odpade, nie vo farebných nádobách separovaného odpadu.
 

5. Malé obaly a nádoby je často zbytočné recyklovať

Maličké obaly od kozmetiky sa pri prechode špeciálnymi strojmi a zariadeniami v recyklačnom procese často “stratia”. Jednoducho sú príliš malé na to, aby boli zrecyklované. Napriek tomu, že ich doma poctivo vytriedite, sa tak často vrátia na skládku - do zmiešaného komunálneho odpadu.

TIP: Kvapkadlo je jedným z kozmetických aplikátorov, ktoré obsahujú časti vyrobené z viacerých druhov materiálu, preto sú na recykláciu náročnejšie. Niektorí z nás ich zvyknú pred vyhodením rozobrať a jednotlivé časti roztriediť do separovaného odpadu. Tieto časti sú však príliš malé a keďže sa v recyklačnom procese stratia, môžete ich rovno vyhodiť do zmiešaného odpadu.
 

6. Pri separácii skla dbajte na jeho farbu

Sklenené nádoby, ktoré putujú na recykláciu, by mali byť len čírej, hnedej alebo zelenej farby. Kombinované sfarbenie skla je totiž na recykláciu vcelku problematické, najmä ak majú byť výsledkom recyklácie fľaše a ampulky určené na ďalšie plnenie a predaj. V takomto prípade je nutné dôkladnejšie sa oboznámiť s tým, ako perstrofarebnú sklenenú nádobu správne recyklovať.

7. Niektoré obaly nie je možné recyklovať

Nie všetky obaly od kozmetiky je možné recyklovať. Príkladom je tuba zo spotrebovanej zubnej pasty, ktorá je vyrobená zo zmiešaných materiálov a rôznych druhov plastov. Takýto viacvrstvový multimateriál je náročné recyklovať, preto by prázdne tuby od zubnej pasty mali smerovať do koša so zmiešaným odpadom. Do plastov ich môžete hodiť len v prípade, ak je na obale výslovne uvedené, že ich môžete recyklovať.

TIP: Rovnakým príkladom nerecyklovateľných plastov sú aj kontaktné šošovky, ktoré sú okrem PVC zložky napustené aj rôznymi liečivami a medicínskymi zložkami. Jednotlivé zložky nie je možné oddeliť, preto šošovky patria do komunálneho odpadu, nie k plastom.

Univerzálnym pravidlom separácie sporných obalov z kozmetických produktov je - ak si nie si istý, kam obal patrí, hoď ho do koša. V zmysle udržateľnosti to síce nie je najšťastnejším riešením, je to však lepšie ako hodiť nesprávny obal do nesprávnej nádoby, či vyseparovať príliš malé obaly, ktoré môžu upchať zariadenia v triedičkách a skomplikovať tak celý proces recyklácie. Ideálne je tiež myslieť na separáciu už pri samotnej kúpe produktu. Ak neviete, ako by ste daný obal vyseparovali, jednoducho si ho nekúpte a radšej hľadajte inú, jednoduchšiu alternatívu. Dobrou voľbou je aj podpora lokálnych značiek, ktoré majú vratné obaly, ponúkajú náplne alebo ďalšie ekologické riešenia.

TIP: Dostatok lokálnych kozmetických značiek s ekologickým prístupom nájdete aj na slovenskom trhu. Príkladom je značka Mylo, ktorá používa vratné obaly, Malinna, ktorá ponúka náplne či Ponio prírodná kozmetika s ponukou "tuhej" kozmetiky. V tuhej forme u nich nájdete napr. šampón, deodoranty či kondicionér v tuhej forme a v papierovom obale.
 
name

Alžbeta

Beauty Editor

Zanietená pisateľka, milovníčka dobrých kníh, vône rannej kávy, výhľadov z kopca a ticha, ktoré lieči. Obdivovateľka veľkoleposti neporušenej prírody a jej blahodarných zložiek, ktoré rada využíva aj v hraniciach beauty sveta. Očarenie nachádza najmä v tónoch prirodzenej ľudskej krásy, ktorú najradšej obdivuje v kombinácii s vnútorným dobrom.