Copper Lysinate/Prolinate

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 9 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • Podpora komunikĂĄcie buniek - dokĂĄĆŸu prikĂĄzaĆ„ bunkĂĄm, aby sa sprĂĄvali ako novĂ© a zdravĂ© bunky