Butylated Hydroxy Anisole (BHA)

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 84 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • Antioxidanty - brĂĄnia predčasnĂ©mu starnutiu a zvyĆĄujĂș odolnosĆ„ pleti
  • KonzervačnĂ© zloĆŸky - predlĆŸujĂș trvanlivosĆ„ vĂœrobku

ƠkodlivosƄ EWG:

Stredné riziko