Citral

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 2484 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • VonnĂ© zloĆŸky - dodĂĄvajĂș produktu prĂ­jemnĂș vÎƈu

ƠkodlivosƄ EWG:

Stredné riziko

Vhodné:

Citlivå pleƄ