Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 52 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • Podpora komunikĂĄcie buniek - dokĂĄĆŸu prikĂĄzaĆ„ bunkĂĄm, aby sa sprĂĄvali ako novĂ© a zdravĂ© bunky

ƠkodlivosƄ EWG:

NĂ­zke riziko