Disodium Edta

V našej databáze sa nachádza 4455 produktov s touto zložkou.

Funkcia:

  • Pleti identické zložky - prirodzene sa nachádzajú v pleti alebo napodobňujú správanie zložiek v pleti
  • Pufračné zložky - udržiavajú správnu rovnováhu kyslosti/zásaditosti produktu
  • Chelatačné zložky - vychytáva z produktu ióny kovov a stabilizuje formulu
  • Regulátory viskozity - udržiavajú stabilitu zloženia, vzhľadu a textúry produktu

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko

Popis zložky:

Čo to je a čo robí: Pomáha zvyšovať stabilitu kozmetických receptúr, uľahčuje konzervačným látkam vykonávať svoju prácu a používa sa aj ako potravinová prísada.

Vedľajšie účinky: Táto zložka je bezpečná, v koncentráciách, v ktorých sa môže používať v kozmetike (do 0,85 %), nie je kožným senzibilátorom ani karcinogénom; nepreniká cez kožu.