Hydrogen Dimethicone

V našej databáze sa nachádza 106 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko