Hydrolyzed Yeast Protein

V našej databáze sa nachádza 21 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko