Isoamyl p-Methoxycinnamate

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 44 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • SlnečnĂĄ ochrana - chrĂĄnia pred slnečnĂœm ĆŸiarenĂ­m

ƠkodlivosƄ EWG:

NĂ­zke riziko

Vhodné:

Citlivå pleƄ