Palmitic Acid

V našej databáze sa nachádza 448 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko