PEG-12 Dimethicone

V našej databáze sa nachádza 170 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Stredné riziko