PEG-40 Hydrogenated Castor Oil

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 484 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • EmulgĂĄtory - pomĂĄha nemieĆĄateÄŸnĂœm kvapalinĂĄm vytvoriĆ„ roztok
  • Čistiace/Peniace zloĆŸky - odstraƈujĂș nečistoty a mastnotu, mĂŽĆŸu vytvĂĄraĆ„ penu

ƠkodlivosƄ EWG:

Stredné riziko