Polyhydroxystearic Acid

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 205 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • EmulgĂĄtory - pomĂĄha nemieĆĄateÄŸnĂœm kvapalinĂĄm vytvoriĆ„ roztok

ƠkodlivosƄ EWG:

NĂ­zke riziko