Potassium Hydroxide

V naĆĄej databĂĄze sa nachĂĄdza 462 produktov s touto zloĆŸkou.

Funkcia:

  • PufračnĂ© zloĆŸky - udrĆŸiavajĂș sprĂĄvnu rovnovĂĄhu kyslosti/zĂĄsaditosti produktu

ƠkodlivosƄ EWG:

Stredné riziko