Sodium Levulinate

V našej databáze sa nachádza 256 produktov s touto zložkou.

Škodlivosť EWG:

Nízke riziko