Ochrana osobných údajov

nazov
meno
Lakrem

Zásady ochrany osobných údajov


Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa – spoločnosti Monumental s.r.o., so sídlom Nitrianska 3, 821 08 Bratislava, IČO: 444258771, IČ DPH:SK2022693277, vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).
 
Účelom internetovej stránky www.lakrem.sk je umožniť Vám a ostaným užívateľom zverejniť a rozšíriť na internete svoj názor a skúsenosti, komunikovať a diskutovať v užívateľskom fóre, ponúknuť relevantné komerčné informácie.

1. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

1.1 Registračné a profilové údaje

 Pri Vašej registrácii na našej internetovej stránke od Vás budeme požadovať Vaše prihlasovacie meno, heslo, emailovú adresu, rok narodenia a informácie o Vašej pleti. Poskytnutie týchto údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie služieb na internetovej stránke. Aj bez registrácie, t.j. poskytnutia týchto údajov si však môžete internetovú stránku prehliadať, nemôžete ale využívať všetky Služby na internetovej stránke, ktoré ponúkame, najmä nemôžete priespievať do fóra, zapojiť sa do súťaží, vytvárať a zverejňovať vlastný obsah.
 
Pri používaní Internetovej stránky si v svojom profile, ktorý Vám registráciou vytvoríme, môžete uviesť nasledovné údaje: užívateľské meno, e-mail, heslo, dátum narodenia, fotografiu, krátke predstavenie, typ pleti a problém pleti.

1.2 Údaje v príspevkoch 

Ďalšie údaje môžete, ale nemusíte, poskytnúť ich zverejnením na internetovej stránke v diskusiách, komentároch a recenziách. Niektoré z údajov vo Vašich príspevkoch môžu mať charakter osobného údaju, preto, prosím, berte na vedomie riziko ich zneužitia v prípade, ak sa rozhodnete ich zverejniť na internetovej stránke.
 
Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť alebo ochranu údajov, ktoré zverejňujete na Internetovej stránke.

1.3 Užívateľské údaje

Aj pri bežnom prehliadaní našej internetovej stránky bez registrácie a/alebo prihlásenia zhromažďujeme rôzne technické informácie od návštevníkov, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych nástrojov, ako napr. cookies, atď. Informácie, ktoré zhromažďujeme prostredníctvom našej internetovej stránky, zahŕňajú najmä:
 • prehliadač, ktorý používate,
 • internetovú adresu, z ktorej ste sa pripojil/a na našu Internetovú stránku,
 • operačný systém Vášhozariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu a pod.),
 • údaje o používaní našej internetovej stránky
 Tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme Vám mohli našu internetovú stránku zobrazovať, zaistiť jej stabilitu a bezpečnosť a prispôsobiť jej obsah Vašim  aktuálnym potrebám.
 
Na anonymné meranie návštevnosti Našej Internetovej stránky používame štandardné riešenie:

2. Účel spracúvania osobných údajov

2.1 Poskytovanie služby

Údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej služby na internetovej stránke na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, čo zahŕňa najmä:
 • umožnenie Vašej komunikácie na internetovej stránke s ostatnými užívateľmi a jej plnohodnotného používania,
 • založenie, vedenie a správa Vášho profilu na internetovej stránke
 • informovanie o aktivite na internetovej stránke, ktorá sa Vás týka (napr. odpoveď na otázku)
 • zapojenie sa do súťaží

2.2 Vylepšovanie internetovej stránky

Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:
 • zlepšovanie dizajnu internetovej stránky a optimalizáciu jej obsahu, funkcií a služieb, ktoré poskytuje,
 • informovanie o našich nových službách,
 • informovanie o zmenách na internetovej stránke, podmienok jej používania
 • presadenie Našich podmienok používania Internetovej stránky a odhaľovanie ich porušení,
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na Internetovej stránke, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi.
 Do Vašej schránky na internetovej stránke Vám preto budeme posielať novinky a oznámenia ohľadom fungovania a aktualizácie Internetovej stránky ako aj oznámenia súvisiace s Vašim používaním internetovej stránky.

2.3 Marketing

Súčasťou našej Internetovej stránky sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem poskytovať také reklamy, ktoré sú pre Vás relevantné, zaujímavé a osobné, Vaše údaje využívame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR (t.j. oprávnený záujem prevádzkovateľa) aj na nasledovné účely:
 • monitorovanie aktivity počas používania internetovej stránky,
 • prieskum správania sa na internetovej stránke
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie a jej prípadné zasielanie do poštovej schránky na internetovej stránke,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.
 
Aby sme mohli zobrazovať reklamu, musíme byť súčasťou oficiálnych reklamných sietí. Ide o serióznych partnerov, ktorí majú iba informácie o Vašom prehliadači (tj. nevedia kto ste ako fyzická osoba) a sú pod medzinárodným drobnohľadom. Ide o tieto spoločnosti (uvádzame aj nástroje na vypnutie personalizovanej reklamy):  Svoje nastavenia pre všetky ostatné reklamné siete, aj tie, ktoré na Lakrem nenájdete, si viete prezrieť na stránke YourOnlineChoices.
 
Dodatočné údaje na marketingové účely
 
Ak na určitú funkciu budú potrebné ďalšie údaje (napr. na zasielanie newslettera e-mailom alebo na marketingové účely), vopred Vás požiadame o výslovný súhlas na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (t.j. súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov). Ak si sa prihlásil/a na odber a zasielanie reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na Vašu emailovú adresu; v každom takom emaile budete mať zároveň možnosť odhlásiť sa z odberu odoberania newslettra.

2.4 Účasť v reklamnej aktivite

 V prípade, že sa zapojíte do reklamnej aktivity ponúkanej na našej internetovej stránke, spracúvame Vaše osobné údaje na nasledovné účely:
 • Súťaž – účasť v súťaži, vyhodnotenie výsledkov súťaže a doručenie výhry výherkyni,
 • Testovanie produktov – doručenie testovacieho výrobku, komunikácia ohľadom spôsobu testovania a zverejňovania skúseností na našej Internetovej stránke,

3. Ako dlho údaje uchovávame

Vaše údaje uvedené vo Vašom profile budú spracúvané po dobu trvania Vašej registrácie na našej internetovej stránke. Beriete na vedomie, že na prípadné dôkazné účely si uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v našom systéme (nie je viditeľná pre verejnosť) ešte po dobu 2 roky od skončenia registrácie. Spracúvanie údajov, ktoré si uviedol vo Vašom profile, môžeš kedykoľvek ukončiť, a to tak, že to bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie a výmaz týchto osobných údajov. Texty Vašich príspevkov zostávajú na našej Internetovej stránke, keďže je to podstata celej služby, ktorú poskytujeme. Počas trvania Vašej registrácie máte však možnosť odstrániť Vaše príspevky zo zobrazovania na našej internetovej stránke.

4. Poskytovanie a zverejňovanie údajov

Tvoje osobné údaje spracúvame aj prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorými sú najmä osoby poskytujúce služby:
 • Webhostingu
 • správy obsahu Internetovej stránky,
 • vývoja internetovej stránky
 • vyhodnocovania návštevnosti a využívania funkcií Internetovej stránky
 • zabezpečujúce doručenie výhry, tovaru (kuriérske služby)
 Vzhľadom na to, že úroveň ochrany osobných údajov v rámci členských štátov EÚ bola zosúladená prijatím GDPR, Vaše osobné údaje budú v prípade takéhoto prenosu primerane chránené

5. Bezpečnosť

Zaväzujeme sa riadne uchovávať všetky osobné a iné údaje, ktoré ste nám poskytlil, a to v súlade s najvyššími bezpečnostnými štandardmi. So všetkými údajmi budeme zaobchádzať podľa pravidiel uvedených v týchto Zásadách.
 
Máme niekoľko úrovní zabezpečenia našej internetovej stránky. Zaviedli sme softvérové zabezpečenia vo forme šifrovania všetkých osobných údajov a využívame služby popredných poskytovateľov hostingových služieb, ktoré realizujú hardwareové zabezpečenie Vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom.
 
Avšak, aj napriek našej snahe, žiadny systém neposkytuje úplnú záruku, že nikdy nepríde k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a Vaše používanie tejto internetovej stránky znamená, že ste ochotní prijať toto riziko. 

Odkazy na iné stránky

 Naša internetová stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na Vaše vlastné riziko. Odporúčame preto, aby ste si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

6. Vaše práva a možnosti

 V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o Vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva a možnosti.
 
Môžeste nás požiadať o potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máš právo získať prístup k týmto údajom a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie Vám poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa, keď nás o to požiadate.
 
Vybrané údaje na našej internetovej stránke môžete kedykoľvek aktualizovať alebo opraviť vo Vašom profile v časti „Profil“. Ak máte problém s aktualizáciou Vašich údajov, kontaktujte nás.
 
Ak máte problém s doplnením alebo vymazaním Vašich údajov alebo ak chceste, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov alebo ich vymazali, kontaktujte nás.
 
Môžeste namietať voči spracúvaniu Vašich údajov, vrátane údajov spracúvaných na účely priameho marketingu. V prípade námietky prestaneme Vaše údaje používať, pokiaľ nebude daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.
 
Reklamné ponuky a oznámenia Vám budeme zasielať na Vašu emailovú adresu iba v prípade, že ste s tým súhlasil; ak ich už dostávať nechcete, môžeste sa z odberu kedykoľvek jednoducho odhlásiť.
 
Ak chceste niektorú z uvedených možností využiť, prípadne máte ďaľšie otázky, kontaktujte nás na adrese info@lakrem.sk
 
Ak máte pocit, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžeste podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk).

7. Zmena Zásad ochrany osobných údajov

 Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť (najmä v prípade právnych alebo technologických zmien, alebo ak sme pridali nové funkcie internetovej stránky alebo zmenili existujúce).
 
O zmene týchto zásad ochrany osobných údajov Vás budeme informovať zaslaním oznámenia do Vašej poštovej schránky na internetovej stránke.
 
Najnovšia a aktuálna verzia zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na internetovej stránke, aj s dátumom jej účinnosti. Používaním našej internetovej stránky po dátume účinnosti takýchto zmien máme za to, že ste sa oboznámili so zmenou zásad ochrany osobných údajov a s ich aktuálnou verziou platnou v čase používania internetovej stránky.
 
Posledná revízia: 30.07.2021
 
Ak máste akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na info@lakrem.sk
name

Lakrem

Lakrem vznikol vďaka tímu ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že nájsť kozmetiku, ktorá dokonale sadne, nemusí byť komplikované.

Zatvoriť